Zvani un mēs palīdzēsim: +371 28 326 423

​​Urbumi siltumapgādei

Siltumsūknis - mājas sirds

Norādītās temperatūras ir tikai piemēri, un tās var atšķirties dažādos uzstādīšanas gadījumos un gadalaikos.

Siltumsūkņa darbības princips

Lai apsildītu Jūsu īpašumu, siltumsūknis var izmantot saules enerģiju, kas uzkrājas dziļākasjos zemes iežos, zemes virskārtā vai ūdenī.

Dabē esošās enerģijas pārveidōšana īpašuma apkures enerģijā notiek trīs atšķirīgos kontūros. Kolektora kontūrā (1) brīvā

siltumenerģija tiek atgūta no apkārtējās vides un nogādāta līdz siltumsūknim. Augstumaģenta kontūrā (2) siltumsūknis paaugstina

atgūtā siltuma zemo temperatūru līdz augstai temperatūrai. Siltumnesēja kontūrs (3) sadala siltumu pa visu māju.

Ģeotermālais kolektors

Zemes virsmas grunts un iežu slāņos esošā siltumenerģija tiek saukta par ģeotermālo siltumenerģiju, temperatūra ir pastāvīga gada laikā, neatkarīgi no gaisa temperatūras svārstībām. Ģeotermālo kolektoru iespējams lietot praktiski visu privāto un sabiedrisko būvju apsildei ar siltumsūkņiem. Šāda kolektora ierīkošanai nepieciešama neliela platība, to izdevīgi lietot atjaunojot vecākas mājas un pārejot no kurināmā apkures sistēmām uz apsildi no ģeotermālajiem resursiem.

Ģeotermālais kolektors veidots kā noslēgts plastmasas cauruļvadu kontūrs, kurā cirkulē nesasalstošs škidrums (glikols un ūdens). Atbilstoši nepieciešamai siltumjaudai tiek ierīkots viens vai vairāki noteikta dziļuma ģeotermālie kolektori. Kolektors nodrošina apsildi un dzesēšanu.

Gruntsūdens kolektors

Ja grunsūdens līmenis ir viegli sasniedzams, to izdevīgi lietot kā siltumavotu, jo gruntsūdens temperatūra, apm. 7 - 12°C ir stabila visu gadu. Nelielam privātmājām gruntsūdens urbuma dziļums ieteicams līdz 15 metriem, lai samazinātu ierīkošanas izmaksas. Kolektora sistēmu veido divi urbumi, ar atstatumu apmēram 15 mertri, - viens gruntsūdens iegūšanai, otrs ūdens novadīšanai grunts slāņos. Ūdens cirkulācija notiek caur atsevišķu atdalošu siltummaini.

SIA Kurzemes Dziļurbums, Liepāja, Avotu 2-2. tel.fax. 63420017; +37128326423. e-mail: kurzemesdzilurbums@inbox.lv